Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Tänkespråket 10

P-NR: P02020

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick uppdraget att renovera befintlig fastighets fasad samt  förse nyproducerad fastighet med ventilerat fasadsystem.

Omfattning:

300 kvm fasad (nettoyta) för nyproduktion
200 kvm fasad (nettoyta) för fasadrenovering

Adress: Höglandstorget 2, Bromma

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem ventilerat

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1926 och 2010

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2010