Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Telefonfabriken 1

P-NR: P02029

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick uppdraget att renovera befintlig fastighets fasad.

Omfattning:

9000 kvm fasad (nettoyta) för fasadrenovering

Adress: Telefonvägen 22-30, Midsommarkransen

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 1966

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2010