Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Termometern 1

P-NR: P4160

Uppdragsbeskrivning:

Renovering av fasad med tilläggsisolering samt utbyte av stuprör.

Omfattning:

Fasadyta:

Brutto: 2048 kvm
Netto: 1796 kvm

Adress: Svalövsvägen 1-7

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1949

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2015