Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Tjurberget

P-NR: P8079

Uppdragsbeskrivning:

STARK utförde åt föreningen Blomsterfonden fasadrenovering (spritputs) av gavlar mot ringvägen, utvändiga stuprör med eluppvärmning, markarbeten för att ansluta stuprör till dagvattenbrunnar samt utförde en ny konstruktion för att byta från invändig till utvändig takavvattning.

Adress: Ringvägen 99-109, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1932

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2008