Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Träsket

P-NR: P2023

Uppdragsbeskrivning:

Byggstart Nov 2012. Putsning med gips på 851 fönstersmygar. Övrigt löpande arbete pågår till början av Juni, 2014. Endast invändigt arbete har förekommit.

Omfattning:

Putsning av 851 st fönstersmygar. Materialet som används är gipsputs. Löpande arbete som sker invändigt. Mur och putsarbete förekommer till en viss utsträckning.

Adress: Sveavägen 44

Kommun: Stockholm

Byggnation: Ombyggnation

Byggår: 2012-2014

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2014