Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Triangeln

P-NR: P02107

Uppdragsbeskrivning:

STARK hjälper BTH Bygg att förse deras 2 punkthus om sex och nio våningar med isolering och tjockputs.

Slutresultatet blir 48 nya lägenheter i attraktiva bostadsområdet Bromma.

Omfattning:

ca 3100 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Mariehällsvägen 42, Bromma

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2011

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2011