Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Trondheim 7

P-NR: P3084

Uppdragsbeskrivning:

Utförande Entreprenad:

Tilläggsisolering 50 mm med genomfångad rivputs

Loftgångar med Cembrit fasadskivor

Div. Målning

Div. Lagning av balkongsidor

Fogning

Ställning

Omfattning:

3 fastigheter

Bruttoyta:5735 kvm

Ställningsstart v 15, 2014

Sluttid för Entreprenad: Dec 2014

 

Adress: Trondheimsgatan 44-48, Husby

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Tak: Renovering

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 5-10 MSEK

Slutfört: 2015