Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Turkosen

P-NR: P00076

Uppdragsbeskrivning:

STARK putsade Bostadsstiftelsen Signalistens nyproduktion kvarteret Turkosen som omfattar 22 lägenheter.

Omfattning:

1700 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Hannebergsgatan/Skytteholmsvägen, Solna

Kommun: Solna

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2010

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2011