Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Tvärslån 3

P-NR: P7089

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Byggrätt BRAB AB att förse SBCs nyproduktion vid Högdalens centrum med fasadsystem.

Omfattning:

1000 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Skebokvarnsvägen, Högdalen

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tunnputs

Byggår: 2009

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2009