Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Värjan

P-NR: P7044

Uppdragsbeskrivning:

STARK genomförde fasadrenovering (tvättning, lagning av bomputs och avfärgning) och balkongrenovering (platsgjutning) åt Järntorget.

STARK erhöll även med byggställning för Järntorgets takarbeten och för egna fasad- och balkongarbeten.

Omfattning:

ca 2400 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Grödingevägen 30-34/ Viksängsvägen 2A-B, Södertälje

Kommun: Södertälje

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1951

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2007