Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Vedgården

P-NR: P7013

Uppdragsbeskrivning:

STARK anlitades av HMB som putsentreprenad åt deras nyproduktion som omfattar två nya fastigheter och är centralt beläget längs med ån i Eskilstuna.

Omfattning:

ca 3700 fasadyta (brutto)

Adress: Hamngatan/ Radermachegatan, Eskilstuna

Kommun: Eskilstuna

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2008

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2008