Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Visiret

P-NR: P7015

Uppdragsbeskrivning:

STARK ansvarade för putsarbeten på NCC:s 4 st nyproduktioner som omfattar 42 st bostadsrättslägenheter.

Putsen utfördes med Webers tunnputssystem Serpomin EF inklusive 50 mm. och 170 mm. mineralull. Fasaderna avfärgades med Webers dispersionsfärg.

Omfattning:

ca 3500 fasadyta (brutto)

Adress: Visirvägen, Segeltorp

Kommun: Huddinge

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tunnputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2008

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2008