Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv Ytterskär

P-NR: P00058

Uppdragsbeskrivning:

Entreprenaden omfattar projektering, leverans och utförande av isolerings- och putsarbeten på kvarteret Ytterskär i Västertorp.

Omfattning:

2500 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Slalomvägen 17, Hägersten

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2011

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2011