Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Lovö Vattenverk

P-NR: P7034

Uppdragsbeskrivning:

STARK utförde en fasadrenovering på ett garage/tvätthall och på en snickeribyggnad åt Stockholmvatten.

Adress: Strömdalsvägen, 178 93, Drottningholm

Kommun: Ekerö

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2007