Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Musikhögskolan

P-NR: P4045

Uppdragsbeskrivning:

Tjockputssystem på Kungliga Musikhögkolans nya lokaler

Renovering av stall intill skola

Lagning av utvändig tegel samt fogrenovering

Putsning tegelväggar invändigt

Omfattning:

Tjockputs:
Brutto: 4060 kvm
Netto: 2927 kvm

Tegelfasad:
Brutto: 386 kvm
Netto: 334 kvm 

Adress: Lidingövägen 12

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2014

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2016