Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Roburvägen 12

P-NR: P7004

Uppdragsbeskrivning:

STARK utförde utvändig renovering på fastigheten Roburvägen 12, Lidingö.

I utförandet ingick: Renovering av fasad, rengöring och foglagning av grundsockel, målningsarbeten, balkongrenovering (platsgjutning), plåtarbeten samt byggställning.

Omfattning:

ca 400 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Roburvägen 12, Lidingö

Kommun: Lidingö

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Balkonger: Renovering

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2008