Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Rosendal Större 27

P-NR: P4063

Uppdragsbeskrivning:

Stenrestaurering av socklar samt dekorativ sten.

Utvändig målning av samtliga fönster och balkongdörrar.

Hel nedknackning, omputsning samt avfärgning av fasad.

Omfattning:

Antal fönster: 155 gatufasad

Totalyta: 2000 kvm

Netto:1419 kvm

Adress: Mariatorget 1A-D, Hornsgatan 31

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1900-tal

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2015