Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Säby Gård Södra och Norra flygeln

P-NR: P02037

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Järfälla kommun att totalrenovera fasad, tak samt fönster på Säby Gårds norra och södra flygel. Fastigheten är byggnadsminnesförklarad sedan 1983. Huvudbyggnadens sidobyggnader uppfördes cirka år 1800, medan huvudbyggnaden har anor från 1500-talet.

Omfattning:

ca 450 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Säby Gård, Järfälla

Kommun: Järfälla

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Tak: Renovering

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1800

Kulturhistorisk klassificering: Blå

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2011