Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Scandic Crown

P-NR: P100113

Uppdragsbeskrivning:

STARK har fått i uppdrag att högrtyckstvätta Scandic Crowns fasader i Göteborg.

Omfattning:

ca 5500 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Polhemsplatsen 3, Göteborg

Kommun: Göteborg

Fasadsystem: Tvättning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2011