Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Strix

P-NR: P5082

Uppdragsbeskrivning:

STARK utförde demontage av befintlig tegelvägg och uppbyggnad av dito, framkantsgjutning, byten av balkongräcken m.m.

Omfattning:

ca 5000 kvm fasadyta

Adress: Armégatan 32, Solna

Kommun: Solna

Fasadsystem: Renovering: Lagning tegel

Balkonger: Renovering

Byggnation: Murning

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1963

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 5-10 MSEK

Slutfört: 2007