Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Sundby Värdshus

P-NR: P7053

Uppdragsbeskrivning:

STARK fasadrenoverade kvarteret Söderby Park, när detta byggdes om till Parkskolan i Salem.

Omfattning:

500 kvm (bruttoyta) fasad

Adress: Sundby Gård, Huddinge

Kommun: Huddinge

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2008