Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Upplandsgatan 7

P-NR: P02043

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag att utföra fasadrenovering på Johansson & Kårells Fastighetsförvaltnings fasad

Omfattning:

658 kvm fasadyta.

Adress: Upplandsgatan 7, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Byggår: 1904

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2010