Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Ursviks Holme

P-NR: P4093

Uppdragsbeskrivning:

På uppdrag av Ncc har STARK Fasadrenovering ansvarat för utvändiga putsarbeten på en Nyproduktion i Ursvik.

Omfattning:

Fasadyta

Brutto: 1798 kvm
Netto: 1344 KVm

Adress: Marieborgsgatan 65

Kommun: Sundbyberg

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Byggår: 2015

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2015