Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Vasavägen

P-NR: P7010

Uppdragsbeskrivning:

STARK utförde putsarbeten och byggställningsarbeten åt PEAB på deras nyproduktion i Järfälla som omfattar 30 st lägenheter.

Putsen utfördes med Webers tjockputssystem Serporoc inkl. 80 mm. mineralull.

Omfattning:

ca 1800 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Vasavägen 74, Järfälla

Kommun: Järfälla

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2008

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2008