Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Vilsta Herrgård

P-NR: P9035

Uppdragsbeskrivning:

Vilsta Herrgård har anor från medeltiden och tillhörde då Johanniterklostret i Eskilstuna. Den nya mittdelen på Vilsta Herrgård byggdes runt 1750. De stora flyglarna lät friherre Axel Leonard Leijonhufud bygga 1861. 1908 köpte Eskilstuna Stad Vilsta Herrgård som förutom huvudgården även omfattade Snopptorp, Fröslunda och Skjulsta.

STARK fick i uppdrag av Mälarvåningar AB att fasadrenovera fasaden samt byta ut befintliga fönster mot nya.

Omfattning:

Ca 1300 kvm fasad (bruttoyta), ca 50 st fönster

Adress: Vilsta Herrgård, Eskilstuna

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Fönster: Utbyte

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2012