Ring oss gärna!
08-534 710 70

Ställning och hjälpmedel

STARK Hyrställningar i mellansverige och Robust Hyrställning i Stockholm är systerbolag inom Fasadgruppen som hyr ut alla typer av hjälpmedel, utrustning och maskiner som behövs för utförande av bygguppdrag eller för etablering av arbetsplatsen.

För STARK gör detta, till skillnad från många andra entreprenörer, att man är helt oberoende av utomstående. Systerbolagen förfogar bla över ca 40 000 kvm fast byggställning och 60 mastklättrande arbetsplatformar. Utöver detta finns många andra hjälpmedel, utrustning och arbetsmaskiner. 

Egna ställningar gör företaget mer effektivt men ökar också säkerhetsaspekten då vi alltid vet vad det är vi bygger med. Vi kan själva tillse att vi har rätt kompetens och rätt förutsättningar. Det är också en trygghet att vi generellt kan komma igång med åtgärder mycket snabbare. 

Utöver hjälpmedel som ställningar och plattformar så finns också bygghissar, last-/arbetsmaskiner, kontors- och manskapsbodar, förrådscontainers, gångtunnlar, fallskydd, arbetsmaskiner och mycket annat att tillgå.

STARK är en komplett partner som inte är fullt beroende av utomstående parter för att genomföra sina uppdrag.

 

Intresserad av våra tjänster? Kontakta:

Tomas Notlund, VD

Telefon: 08-534 710 62

E-post:  tomas.notlund@starkfasad.se