JOURNUMMER
08-534 710 60

Ställning och hjälpmedel

STARK Hyrställningar är ett systerbolag inom STARK som hyr ut och sköter alla typer av hjälpmedel, utrustning och maskiner som behövs för utförande av bygguppdrag eller för etablering av arbetsplatsen.

För all verksamhet inom STARK gör detta, till skillnad från många andra, att man är helt oberoende då STARK Hyrställningar äger ca 20 000 kvm fast byggställning och ca 60 mastklättrande arbetsplatformar. Utöver detta finns många andra hjälpmedel, utrustning och maskiner. 

Egna ställningar gör företaget mer effektivt men ökar också säkerhetsaspekten då vi alltid vet vad det är vi bygger med. Vi kan själva tillse att vi har rätt kompetens och rätt förutsättningar. Det är också en trygghet att vi generellt kan komma igång med åtgärder mycket snabbare. 

Våra byggnadsställningar och arbetsplattformar ses över och förvaras i vårt förråd i Barva då de inte används på arbetsplatserna.

Utöver hjälpmedel som ställningar och plattformar så finns också bygghissar, last-/arbetsmaskiner, kontors- och manskapsbodar, förrådscontainers, gångtunnlar, fallskydd, arbetsmaskiner och mycket annat att tillgå.

STARK är en komplett partner som inte är fullt beroende av utomstående parter för att genomföra sina uppdrag.

Intresserad av våra tjänster?

Kontakta Lars Eriksson, Förrådsansvarig

Telefon: 08-534 710 21 

E-post:  lars.eriksson@starkfasad.se