JOURNUMMER
08-534 710 60

26 000 kvm byggnadsställning!

STARK har ca 26 000 kvm fast byggnadsställning att tillgå för våra kunder.

Huvudsakligt är det smidig och lätt ramställning, men även andra typer av specialställning finns, t.ex. stålställningar för tyngre arbeten eller komplicerade konstruktioner eller former. 

Här finns också både kompetens och erfarenhet i hur man innovativt kan kombinera olika ställning för de olika behov och byggdelar som en byggentrerprenad kan innefatta. 

Uthyrning av material innefattar också transporter av materialet, men även montering och demontering av utbildade montörer. 

Kontakta oss för bästa lösningarna för era behov av byggställning! 

 

Kontakta Lars Eriksson, Förrådsansvarig

Telefon: 08-534 710 21 

E-post:  lars.eriksson@starkfasad.se