Ring oss gärna!
08-534 710 70

Fönster & glaspartier

Vi har lång erfarenhet av att både fönsterbyte och fönstrenovering och detta tillsammans med de flesta av marknadens ledande leverantörer och entreprenörer. Vi är inte bundna till någon tillverkare eller entreprenör, här samverkar vi helt fritt tillsammans med er som beställare. 

Moderna fönstersystem - byte handlar inte bara om livslängd

STARK byter årligen ca 3-5000 fönster åt olika kunder, allt från mindre bostadsrättsföreningar till stora privata och offentliga fastighetsbolag. 

Att byta till moderna fönster är inte bara en fråga om att väsentligt öka livslängden, utan också om förbättringar av miljö och energivärden. Moderna fönster är både tystare och tätare och det finns idag många möjligheter till smarta lösningar, tex. tiltfunktion för vädring (s.k. dreh-kip)

Nya tekniker och smarta isolerglas med goda energivärden och med funktioner som solskydd, bullerdämpning och smutsavvisning, finns idag till fullt rimliga kostnader. 

Smart är också att inkludera persienner och på så sätt slippa flytta eller "ersätta" befintliga som ofta ägs av innehavaren. På detta sätt blir också utförande enhetligt i fastigheten, något som ofta annars blir ett "kulörproblem" för hela fastigheten. 

Ett byte är också att tillse en ny, bra och tät anslutning av fönstren mot vägg. Här finns ofta stora energitjuvar idag - utöver själva fönstret. 

Vi projekterar och provar gärna fram er lösning, vi är inte bundna utan samarbetar med de flesta fönstertillverkarna. Här finns förstås olika typer av material (Trä, trä/aluminium, aluminum, komposit, plast, m.m.) och fönstersystem att tillgå.

Renovering är ett viktigt underhåll!

Att löpande underhålla sina fönster är otroligt viktigt för livslängden. Till slut kommer man till ett större underhållsbehov vilket ofta kallas för renovering. Tidens tand har helt tagit ut sin rätt. 

Finns inte förutsättningar eller behov av att byta fönstren så har vi förstås lösningar på renoveringen, med hjälp av våra erfarna fönsterentreprenörer som vi arbetat med länge. 

En fönsterrenovering kan innebära allt från enklaste målning till renovering av karmar och utbyte av bågar. Men vi byter även hela fönsterpartier/glaspartier om så önskas. Sjävklart går vi igenom anslutningar, tex. plåt och tätningar och drevisolering mot väggar. 

För våra kulturfastigheter finns ofta inga andra alternativ än att renovera, här arbetar vi förstås också med ursprungliga hantverksmetoder och material. 

Byte av glas i befintliga fönster eller att montera kompletterande glas kan också bidra till att fastigheten sparar energi vilket i sin tur är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt.

Vi utför även lösningar med sk. insticksfönster eller att på träfänster ytvändigt tillföra fönsterbåge och beklädnad i aluminum. 

För mer info:

Stefan Karlsson - VD STARK fasadrenovering
Telefon: 08-534 710 75
E-post: stefan.karlsson@starkfasad.se