Ring oss gärna!
08-534 710 70

Så mycket mer än fasadrenovering...

Vi tillhandahåller så mycket mer än bara fasadrenovering, för oss är det viktigt att leverera en helhetslösning åt våra kunder - ett totalt åtagande. 

Åtagandet betyder att vi tar ett samlat grepp kring hela koncepet gällande de byggdelar och system som våra kunder önskar få samordnade, dvs. samtliga utvändiga arbeten på en fastigheten; tak, fönster, fasad, balkong, plåt etcetera. Men även andra delar, t.ex. mark, måleri, el, vvs, ventilation, etc. 

Och vi hjälper er från idé till färdig produkt!

För i en totalentreprenad så innefattar de t.ex. att kunna ansvara för behov av projektering som för framtagning av funktionella lösningar, i en tydlig samverkan med beställare, arkitekter, konstruktörer och specialister i olika former.

Oavsett entreprenadform så är innefattar det att titta på olika typer av material och tekniska lösningar i samverkan med leverantörer och tillverkare, förstås i samråd med kunden och involverade projektörer.

I dagligt utförande så innefattar det att samordna arbetet mellan de i utförandet involverade parterna, som leverantörer och entreprenörer. Men även innefattande lagfästa samordningskrav t.ex. för arbetsmiljö. 

STARK har som få verksamma inom vår del av branshen, valt att ha en bredare platsorganisation, lett av en erfaren byggledare med med gott stöd av kunniga byggingenjörer. Ett upplägg som tryggar vår funktion som trygg helhetspartner.

Du behöver med andra ord inte hålla reda på flera företag, leverantörer, entreprenör och alla dess kontaktpersoner. Inte heller alla detaljer och lösningar. Du får också en samlad motpart som lämnar en samlad garanti. Det är en viktig trygghet för er som kund och byggherre.

Vi tycker också det är viktigt att följa de allmänna bestämmelser som finns i branschen, t.ex. AB04 och ABT06, som reglerar hur vi hanterar frågor inom entreprenaden men också reglerar hur säkerheter, ansvar, garantier och besikting skall utföras. Vi följer dessa och använder dessa när vi kontrakterar leverantörer och entreprenörer i utförandet. 

Vi är också medlemmar av Sveriges Byggindustrier och tillser att kollektivavtal finns och följs i våra entreprenörsled. 

För mer info:

Stefan Karlsson - VD STARK fasadrenovering
Telefon: 08-534 710 75
E-post: stefan.karlsson@starkfasad.se