Ring oss gärna!
08-534 710 70

Murning - inte bara av fasaderna!

Tegel är ett material vars popularitet tycks öka hela tiden. Numera finns också många duktiga tillverkare och en fantastisk variation. Det gör att man idag också har stor möjligheter att hitta lösningar till både utmanande arkitektur som struktur och färg.

Med dagens metoder ges även en nästintill underhållsfri fasad för lång tid framåt. Murade fasader är ur ett livscykelperspektiv bland det mest ekonomiska man kan välja för sin fastighet.

Murade fasader är en av våra specialiteter, där vi besitter stor kompetens och lång erfarenhet. Att mura är vårt ursprung.  

Vi kan vara behjälpliga vid både omfogning, förankring och tilläggsisolering av tegelfasad. 

Att mura fasader är förstås bara en del av vår kompetens, vi murar socklar, skalmurar, innerväggar, utfackningsväggar, glasbetong och kan förstås också skapa spännande innermiljöer.

Vi arbetar förstås oberoende av leverantörer och kan därför erbjuda alla former av tegel, i storlek, form, färg och struktur.

STARK är SPEF-ceritifierade avseende murning och innehar också klass-1 utbildning inom murat byggande.

För mer info:

Stefan Karlsson - VD STARK fasadrenovering
Telefon: 08-534 710 75
E-post: stefan.karlsson@starkfasad.se