Ring oss gärna!
08-534 710 70

Puts på fasader - i alla former!

En annan av våra specialiteter är putsade fasader, det ingår, som murning, också i vårt ursprung.

Vi har en omfattande kompetens kring fasader och i synnerhet kring puts. Vi har kompetens från det avancerade restaureringsuppdragen utav kulturklassificereade fastigheter, t.ex. byggnadsminnen eller som husen i Gamla Stan, till de nyaste och modernaste putsystemen där tätningar och luftning skall kombineras med isoleringslösningar.

I restaureringsuppdragen arbetar vi varsamt med ursprungliga hantverksmetoder och material, som ofta blandas på plats. Här arbetar vi ofta med att dokumentera och återskapa sådant som är på väg att gå förlorat. Rusticeringar, listverk, omfattningar, takfot, ornament, putsmålningar (sk sgraffitto) och förstås övriga putsade ytor. Vi samverkar i dessa projekt ofta med byggnadsantivkarisk expertis för att säkerställa rätt metoder och tillvägagångssätt.

Men vi har förstås kompetens och lösningar för yngre fasader. Det kan vara att hitta innovativa lösningar på 50-70-talets snabba bostadsuppbyggnad, ofta kopplat till smarta energiförbättringar. Här finns t.ex. allmännyttans stora bestånd och många av våra bostadsrättsföreningar.

Här undersöker vi noggrannt och tar fram alternativ som fungerar för den enskilda fastigheten/beståndet. Det är inte bara val av putssystem utan val av tilläggsisolering eller samverkande åtgärder som byte till moderna energifönster eller åtgärder på taken.

Vi arbetar förstås med de allra modernaste fasadsystemen, där både extra tätningar och ventilering ingår utöver smarta isoleringslösningar. Provade system som klarar Boverkets tuffa regler och både projektering och utförande i nära samverkan med de olika tillverkarna, som också utbildar och ibland även certifierar vår personal i sina system.

STARK är även SPEF-certifierat avseende puts och kan även erbjuda lösningar inom SÄKER FASAD, ett system med tredjepartskontrollerat utförande och utökade garantitid till 10 år.

Vi arbetar förstås med alla typer av underlag, putsbärare, med alla typer av material och erbjuder även alla system på marknaden. Vi är inte bundna till någon materialtillverkare.

Att hitta rätt teknisk lösning för era fasader och i det hitta rätt kulörer, struktur, form är något vi projekterar fram tillsammans med er som beställare. Ofta tar vi fram prover på hur slutprodukten ska bli eller att vi helt enkelt utför provuppdraget på en del av era fasader.

För mer info:

Stefan Karlsson - VD STARK fasadrenovering
Telefon: 08-534 710 75
E-post: stefan.karlsson@starkfasad.se