Ring oss gärna!
08-534 710 70

Säker Fasad och moderna system

STARK har lång erfarenhet av alla typer av fasadsystem. Från de klassiska kulturhistoriska fasaderna så arbetar vi även med de absolut modernaste helhetsystemen från de ledande tillverkarna. 

Dessa system är de som klarar de nya kraven som statliga myndigheten Boverket ställer på fasadsystem sedan den 1 juli 2015. Krav som Boverket tagit fram efter den debatt som funnits kring "enstegstätade fasader", där det visat sig att de lätta träkonstruktioner som ofta använts inte klarar den fukt som ändå kan ta sig in. 

Där man väljer att använda lätta trästommar, sk. utfackningsväggar, så måste man använda ventilerade/dränerande system där den lilla fukten kan hanteras inom systemet. 

För utförande av dessa system måste entprenörens organisation vara utbildade hos de olika leverantörerna och ifrån desa genom utbildning erhålla ackreditering/certifiering. 

Vissa system som även särskilt utprovade och verifierade, t.ex. P-märkta (SP, Statens Provningsanstalt). Vilket i utförande kräver även tydligare projektering, dokumentation och handläggning som externa stickprovskontroller av utförande. Dessa system får inte utföras av andra än av särskilt utbildade entreprenörer.  

SÄKER FASAD - Trygghet i 10 år!

Inom branschföreningen SPEF har STARK ingått i arbetet att skapa ett tydligt system för just säkra fasader. Ett system med tydliga krav på både yrkeskompetens, en sk. SPEF-certifiering, där utbildning av alla hantverkare och ledande roller är villkorat, där även krav på sk. klassningstutbildning ska finnas. 

Här skall alla utförande hantverkare också vara väl utbildade i de olika leverantörernas produkter och system. 

Utöver detta tillför vi löpande, oberoende, tredjepartskontroller, besiktningar, under hela utförandet. Dessa är särskilt utbildade för kontroll av dessa fasadsystem. Detta är utöver de normala för- och slutbesktningar som sker inom en byggentreprenad. 

I slutet på detta så erhålls en utökad garantitid om 10 år, via en extern försäkringspart, som även hanterar den obereoende tredjepartskontrollen. 

För mer information om säker fasad: www.spef.org/certifiering/sakerfasad

 

Att hitta rätt teknisk lösning för era fasader och i det hitta rätt kulörer, struktur, form är något vi alltid projekterar fram tillsammans med er som beställare. Ofta tar vi fram prover på hur slutprodukten ska bli eller att vi helt enkelt utför provuppdraget på en del av era fasader. 

För mer info:

Stefan Karlsson - VD STARK fasadrenovering
Telefon: 08-534 710 75
E-post: stefan.karlsson@starkfasad.se