JOURNUMMER
08-534 710 60

Lars Dahlberg till Fasadgruppen

2016-11-14
Lars Dahlberg rekryteras till Fasadgruppen, Sveriges största fasadkoncern. Lars skall inom koncernen arbeta med inköpsfrågor och samordning av våra leverantörer, i samverkan med dotterbolagen STARK och Karlssons.

En felfri energirenovering överlämnad i Kärrtorp

2016-11-03
STARK har i uppdrag åt Svenska Bostäder renoverat och energiförbättrat fastigheterna i kvarteren Huvudskär 1 och Skäggenäs 1, belägna i Kärrtorp. Ett uppdrag som slutförts utan några anmärkningar vid slutbesiktningen!

Musikhögskolan kan bli Årets Bygge!

2016-10-16
Vi på STARK Fasadrenovering har varit underentreprenör till NCC Building som åt byggherren Akademiska Hus, uppfört nya Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Ett projekt som nu har nominerats till priset som Årets Bygge 2017.
Fler nyheter

Tips på höstens förberedelser

Kontrollera att höstens löv, barr och smuts inte fyller hängrännor, brunnar och stuprör

Tips på höstens förberedelser

Kontrollera att fönsterbleck, hängrännor, stuprör, takfosplåt och skydd för snöras är hela

Tips på höstens förberedelser

Ta bort onödiga saker från balkongen, de binder bara snö/is och håller betong/smuts fuktig