Ring oss gärna!
08-534 710 70

Tak

Taket tillhör den viktigaste delen på en fastighet och därför bör man vid fasadarbeten även se över taket.

Vi renoverar befintliga tak likväl som vi lägger helt nya. I samband med takrenovering kan vi också bistå i projektering av helt nya lösningar. T.ex. har vi goda erfarenheter i att bygga om "platta" tak med invändig avrinning av dagvatten, till välvda tak med utvändig avrinning.

Ofta gör vi ombyggnationer av enbart krönen, eftersom dessa regelbundet är undermåligt konstruerade och bidrar till problem med fasaderna. Det kan t.ex. handla om felaktiga lutningar eller brist på taksprång (d.v.s. för lite "utstick" från fastigheten/fasaden).

Det kan förstås också handla om att investera i utökade ytor för t.ex. vindsförråd eller påbyggnad av våningsplan med nya lägenheter. Här har vi också goda referenser och smarta lösningar.

Vi arbetar med alla typer av takmaterial och alla typer av beläggningar, tegel-, plåt-, skiffer-som papptak. I detta utför vi rent underhåll eller fullt byte. Men även översyn, rengöring och ommålning.

I samband med takrenovering så tittar vi alltid på olika möjligheter till energieffektvisiering, t.ex. genom att tilläggsisolera.

Takisoleringen är en viktig komponent för att uppnå förbättringar i energiförbruktningen. Men det är viktigt att uppdraget projekteras ordentligt så att man inte bygger in problem i takkonstruktionen.

För mer info:

Stefan Karlsson - VD STARK fasadrenovering
Telefon: 08-534 710 75
E-post: stefan.karlsson@starkfasad.se