Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Pepparkvarnen

P-NR: P02108

Uppdragsbeskrivning:

STARK förser Brf Pepparkvarnens 4 flerbostadshus med tjockputssystem, inklusive 70 mm mineralull.

Omfattning:

ca 3600 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Pepparvägen 39, Hökarängen

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2011

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2011