Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Grev Turegatan 15

P-NR: P6086

Uppdragsbeskrivning:

STARK genomförde en fasadrenovering (lagning av bomputs och avfärgning med kalkfärg), sockelrenovering (borttagning av befintlig plastfärg och lagning av bomputs), fönsterarbeten (rengöring och pågrundning) samt ansvarade för byggnadsställning.

Omfattning:

ca 400 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Grev Turegatan 15, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1880

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2007